WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 9.234.719 zł,

kapitał wpłacony w wysokości 9.234.719 zł,

NIP: 521-10-12-480

  • Prezes Zarządu – Marek Skrzeczyński,
  • Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski
  • Członek Zarządu - Łukasz Sołtysiak
  • Członek Zarządu - Sebastian Zaborowski

Helpline

0801 332 629
0600 917 794

SKYPE

Call us

Our branches

Visit us

Full name *
\n

\n\n

E-mail address *
\n

\n\n

Subject *
\n

\n

Message
\n

\n\n

\n

Our branches

WDX S.A. - headquarters

ul. Taśmowa 7

\r\n

02-677 Warszawa

\r\n

tel. 22 417 0 200, fax 22 853 17 48

\r\n

e-mail: office@wandalex.pl

\r\n

Warszawa Branch

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

\r\n

Sales Department 0 801 332 629

\r\n

Service tel. 22 417 0 212

\r\n

e-mail: info@wandalex.pl

\r\n

Gdańsk Branch

ul. Grunwaldzka 96, 84-230 Rumia

\r\n

Sales Department 0 801 332 629

\r\n

Service tel. 22 417 0 205

\r\n

e-mail: info@wandalex.pl

\r\n

Katowice Branch

ul. Gliwicka 262, 43-197 Mikołów

\r\n

Sales Department 0 801 332 629

\r\n

Service tel. 22 417 0 213

\r\n

e-mail: info@wandalex.pl

\r\n

Łódź Branch

ul. Szczawińska 54/58, 95-100 Zgierz

\r\n

Sales Department 0 801 332 629

\r\n

Service tel. (22) 417 0 277

\r\n

Administation tel. (22) 417 0 240

\r\n

e-mail: info@wandalex.pl

\r\n

Poznań Branch

ul. Katowicka 30, 62-035 Kórnik Dziećmierowo

\r\n

Sales Department 0 801 332 629

\r\n

Service tel. 22 417 0 216

\r\n

e-mail: info@wandalex.pl

\r\n

Wrocław Branch

ul. Wrocławska 1a, 55-095 Mirków

\r\n

Sales Department 0 801 332 629

\r\n

Service tel. 22 417 0 217, tel. kom. 662 053 992

\r\n

e-mail: info@wandalex.pl

\r\n

\r\n\r\n\r\n